Nieuwsbericht

Drinksnelheid van Nederlandse jongvolwassenen

3 juli 2019

Wetenschappers uit Nijmegen onderzochten de snelheid waarmee Nederlandse jongvolwassenen alcohol drinken gedurende een avond. In totaal werden gegevens verzameld van 197 jongvolwassenen die frequent drinken. De gegevens werden verzameld op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden gedurende vijf weken. Tijdens deze avonden ontvingen de deelnemers ieder uur een vragenlijst op hun telefoon tussen 21:00u en 1:00u waarin gevraagd werd naar hun alcoholconsumptie. Daarnaast werd met behulp van de AUDIT vastgesteld of deelnemers hoog risicodrinkers zijn. In totaal werden 7185 vragenlijsten ingevuld, verdeeld over 1589 avonden. Hieruit blijkt dat de drinksnelheid van Nederlandse jongvolwassenen toeneemt door de avond heen en dat deze bij hoog risicodrinkers het meest toeneemt.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp