Nieuwsbericht

Drie moties ingediend door Kamerleden over alcoholbeleid tijdens debat over Nationaal Preventieakkoord

4 september 2019

Dinsdagavond/nacht 3 september 2019 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het Nationaal Preventieakkoord. Op het gebied van alcoholbeleid zijn er drie moties ingediend: 1) Kees van der Staaij (SGP) verzoekt de regering om - in samenspraak met de VNG - het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen rond leeftijdsvaststelling beter worden nageleefd; 2) Femke van Kooten-Arissen (onafhankelijk lid Tweede Kamer) verzoekt de regering het aantal alcoholverkooppunten voor eind 2020 significant te verlagen; 3) Ook verzoekt zij de regering om beleid om alcoholreclame bij de professionele sport te weren. Paul Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laat het oordeel met betrekking tot de eerste motie aan de Tweede Kamer; de laatste twee moties raadde hij af. Op 10 september 2019 stemt de Tweede Kamer over de moties.

Tweede Kamer


Meer lezen over dit onderwerp