Nieuwsbericht

Dertig hoogleraren uiten zorgen over ‘blurring’-plannen kabinet

27 januari 2022

Dertig prominente hoogleraren hebben in een brief hun zorgen geuit over het voornemen van het kabinet om mengformules (‘blurring’) toe te staan. Winkeliers mogen dan alcohol schenken, bijvoorbeeld in de boekhandel of bij de kapper.

Volgens de hoogleraren staat reguleren van ‘blurring’ haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat een beperking van de beschikbaarheid van alcohol één van de meest effectieve maatregelen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar ‘blurring’. Daaruit blijkt dat ‘blurring’ negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, verkeersveiligheid en de openbare orde.

De hoogleraren concluderen dat ‘blurring’ met alcohol niet past in een kabinetsbeleid gericht op omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.

Trimbos-instituut


Meer lezen over dit onderwerp