Nieuwsbericht

De rol van psychologische stress in de relatie tussen drinkmotieven en zwaar drinken bij ouderen

27 mei 2020

Wetenschappers van verschillende universiteiten en ziekenhuizen in Nederland en België hebben onderzoek gedaan naar de rol van psychologische stress in de relatie tussen drinkmotieven en zwaar drinken bij ouderen. In totaal zijn 1.148 deelnemers (leeftijd 65 jaar en ouder) geïncludeerd in dit retrospectieve cross-sectionele onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat coping, enhancement en social drinkmotieven geassocieerd waren met zwaar drinken bij ouderen. Verder bleek dat ouderen die vooral drinken om problemen te vergeten (coping) of om de roes te voelen (enhancement) een groter risico lopen op zwaar drinken indien zij ook hogere stressniveaus hadden. De onderzoekers concluderen dat psychologische stress en drinkmotieven belangrijke aanknopingspunten kunnen zijn voor alcoholinterventies gericht op het terugdringen van zwaar drinken bij ouderen.

European Addiction Research


Meer lezen over dit onderwerp