Nieuwsbericht

De rol van geslacht en leeftijd bij ‘indrinken’ voor het uitgaan

22 mei 2019

Wetenschappers uit verschillende landen hebben onderzoek gedaan naar de rol van geslacht en leeftijd in het ‘indrinkgedrag’. Indrinken is het drinken van alcohol in de thuissetting voordat men naar een horecagelegenheid gaat. Met data van de Global Drug Survey hebben de onderzoekers het percentage indrinkers geschat voor 27 landen en hierbij onderscheid gemaakt in geslacht en leeftijd (16-35 jaar). De onderzoekers geven aan dat het percentage indrinkers varieert van 17,8% (Griekenland) tot 85,6% (Ierland). Het verschil in geslacht varieerde tussen de landen, maar de gemiddelde trend was dat meer mannen indrinken dan vrouwen. Na de leeftijd van 21 jaar daalde het percentage indrinkers, deze daling stopte na de leeftijd van 30 jaar. De onderzoekers geven aan dat indrinken een wereldwijd fenomeen is en dat dit gegeven in de ontwikkeling van interventies zou moeten worden meegenomen.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp