Nieuwsbericht

De rol van alcoholgebruik in geweld in intieme partnerrelaties

13 augustus 2019

De Britse organisatie Alcohol Change UK heeft onderzocht  wat de belangrijkste uitkomsten zijn van systematische (literatuur) reviews en/of meta-analyses op het gebied van alcoholgebruik in relatie tot geweld in intieme partnerrelaties (GIP). De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Het blijft onduidelijk of alcoholgebruik een oorzakelijke, bijdragende of andere rol speelt in GIP;
  • Meta-analyses laten een sterk verband zien tussen alcoholgebruik en GIP in heteroseksuele relaties (andere soorten seksuele relaties zijn onvoldoende onderzocht);
  • Vrouwen hebben een grotere kans om slachteroffer te worden van GIP dan mannen;
  • Het is onduidelijk  waarom sommige mensen GIP begaan. Hierbij kan het nuttig zijn de interactie tussen individuele-, relationele– en omgevingskarakteristieken mee te nemen in de overwegingen.

De onderzoekers concluderen dat meer onderzoek nodig is om het verband tussen alcoholgebruik en GIP helder te krijgen.

Alcohol Change UK


Meer lezen over dit onderwerp