Nieuwsbericht

De relatie tussen alcoholconsumptie op hogere leeftijd en een lang leven

24 februari 2020

Wetenschappers van de universiteit van Maastricht hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholconsumptie op hogere leeftijd en een lang leven. Data van het Nederlandse Cohort Onderzoek werden gebruikt in de analyses. In totaal zijn 7.807 deelnemers geïncludeerd die een baseline vragenlijst hebben ingevuld in 1986 (leeftijd tussen 68-70 jaar). De deelnemers zijn daarna gevolgd tot de leeftijd van 90 jaar in 2006/7 om te kijken of ze nog in leven waren. Uiteindelijk zijn er 5.479 deelnemers met complete gegevens overgebleven in het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen die 5-15 gram alcohol per dag (=0,5-1,5 standaardglas) drinken de grootste kans hebben om 90 jaar te worden vergeleken met geheelonthouders. De onderzoekers benadrukken dat dit niet betekent dat het dagelijks drinken van alcohol de gezondheid verbetert of dat deze resultaten moeten worden gebruikt om te beginnen met drinken als iemand dat nog niet doet.

Age and Ageing