Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: voorschrijven van thiamine bij alcoholgerelateerde bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) in de Verenigde Staten

31 maart 2021

Wetenschappers van Mount Sinai West Hospital en Columbia University uit de Verenigde Staten (VS) hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar het voorschijven van thiamine (vitamine B1) bij volwassenen die de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken wegens alcoholvergiftiging en/of alcoholgerelateerd letsel. In totaal zijn 7.529 deelnemers met een alcoholgerelateerde diagnosis geïncludeerd tussen 1 januari en 31 december 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat 76.3% van de SEH-bezoekers man was. Uit alle SEH-bezoeken werd in 2.2% van de gevallen thiamine voorgeschreven. Bij SEH-bezoekers met een alcoholafhankelijkheid diagnose (gebaseerd op ICD-10, de 10e revisie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems) was dit 17.8%. De onderzoekers concluderen dat het inzetten van thiamine bij alcoholgerelateerde SEH bezoeken nuttig kan zijn bij het voorkomen van thiaminedeficiëntie en het syndroom van Wernicke-Korsakoff (een hersenaandoening waarbij verwarring en geheugenverlies voorkomt) bij volwassenen.

American Journal of Drug and Alcohol Abuse


Meer lezen over dit onderwerp