Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: voedselonzekerheid en middelengebruik onder scholieren in de Verenigde Staten

1 december 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit de Verenigde Staten (VS) hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen voedselonzekerheid en middelengebruik onder scholieren (15-19 jaar) in de VS. In totaal zijn scholieren uit 10 staten ondervraagd door middel van de Youth Risk Behavior Survey. Uit dit onderzoek blijkt dat 12,3% van de scholieren aangeeft voedselonzekerheid te ervaren. Voedselonzekerheid is geassocieerd met levensprevalentie van misbruik van opioïden en andere drugs. Ook lijkt voedselonzekerheid geassocieerd te zijn met huidig gebruik van marihuana en met binge drinken. De onderzoekers concluderen dat scholieren die in een situatie van voedselonzekerheid zitten een hoger risico hebben op middelengebruik.

Turner, V. E., Demissie, Z., Sliwa, S. A., & Clayton, H. B. (2021). Food Insecurity and Its Association With Alcohol and Other Substance Use Among High School Students in the United States. The Journal of school health, 10.1111/josh.13118. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/josh.13118


Meer lezen over dit onderwerp