Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: verbeteren van de meetmethode voor schade door alcohol aan anderen

7 september 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland, Denemarken, de Verenigde Staten (VS), Australië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd om de meetmethode voor schade door alcohol aan anderen te verbeteren. In totaal zijn 21.968 deelnemers uit 10 landen geïncludeerd in het onderzoek. De onderzoekers gebruikten in dit onderzoek de item-repsonsetheorie (IRT); Een statistisch model die de relatie meet tussen de score van een persoon op een bepaald construct (alcoholschade aan anderen) en de waarschijnlijkheid dat iemand een bepaalde antwoordcategorie kiest op elk item van het construct. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderdelen verkeersincidenten, familieproblemen, financiële problemen, schade aan kleren en bezit, en fysieke schade als zwaarder wegend werden gescoord voor het meten van alcoholschade aan anderen dan de items: lastig worden gevallen thuis, lastig worden gevallen op straat, bang zijn op straat, ’s nachts wakker zijn, uitgescholden worden. De items financiële problemen, verkeersincidenten en lastiggevallen worden op straat werden in de verschillende landen verschillend gescoord waardoor het niet mogelijk is om één valide construct te maken die in alle landen zou kunnen werken om alcoholschade aan anderen te meten. De onderzoekers concluderen dat dit onderzoek helpt om aan te geven hoe verschillende items worden gewogen in verschillende landen voor het meten van alcoholschade aan anderen. Daarnaast geeft het een indicatie welke items binnen het construct als het zwaarst wegend worden gezien.

Grittner, U., Bloomfield, K., Kuntsche, S., Callinan, S., Stanesby, O., & Gmel, G. (2021). Improving measurement of harms from others' drinking: Using item-response theory to scale harms from others' heavy drinking in 10 countries. Drug and alcohol review, 10.1111/dar.13377. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/dar.13377