Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: veranderingen in alcoholgebruik, angstgevoelens, depressie en eenzaamheid tijdens de COVID-19 pandemie in Canada

17 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar verandering in het alcoholgebruik van volwassenen (18+) en de associatie met angstgevoelens, depressie en eenzaamheid tijdens de COVID-19 pandemie in Canada. In totaal zijn 5891 deelnemers geïncludeerd tussen 29 mei 2020 en 23 maart 2021. Angstgevoelens, gevoelens van depressie en eenzaamheid waren geassocieerd met een hogere alcoholconsumptie. Dit effect was met name aanwezig bij milde tot matige (23% hogere kans op verhoogde alcoholconsumptie) en bij ernstige angstgevoelens (49% hogere kans op verhoogde alcoholconsumptie). De onderzoekers concluderen dat huisartsen en zorgprofessionals extra aandacht zouden moeten geven aan mensen met een verhoogd risico op toegenomen alcoholconsumptie met name bij gevoelens van depressie, angst en eenzaamheid.

Rojo-Mira, J., Pineda-Álvarez, M., & Zapata-Ospina, J. P. (2021). Efficacy and Safety of Anticonvulsants for the Inpatient Treatment of Alcohol Withdrawal Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), agab057. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/alcalc/agab057


Meer lezen over dit onderwerp