Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: veranderende patronen van middelengebruik tijdens de COVID-19 pandemie bij jongeren en jongvolwassenen

23 juni 2021

Onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam en Jellinek hebben een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar veranderende patronen van middelengebruik tijdens de COVID-19 pandemie bij jongeren en jongvolwassenen (16 jaar en ouder, merendeel was 16-24 jaar). In totaal hebben 6070 deelnemers de vragenlijst ingevuld tussen mei en oktober 2020. Uit dit onderzoek blijkt het middelengebruik tijdens de COVID-19 pandemie te fluctueren vergeleken met de periode vóór de pandemie. De veranderingen tijdens de pandemie waren: tabak (10,4% gestopt, 30,3% verminderd, 30,2% onveranderd, 29,6% toegenomen en 6,7% (opnieuw) gestart), alcohol (11,3% gestopt, 29,1% verminderd, 21,2% onveranderd, 32,1% toegenomen en 6,3% (opnieuw) gestart), cannabis (16,3% gestopt, 17,4% verminderd, 22,3% onveranderd, 32,9% toegenomen en 11,1% (opnieuw) gestart), andere drugs (30,4% gestopt, 20,7% verminderd, 17,3% onveranderd, 25,3% toegenomen en 6,2% (opnieuw) gestart). De onderzoekers concluderen dat er veranderingen zijn optreden in de patronen van middelengebruik tijdens de COVID-pandemie, maar dat er geen eenduidig beeld te zien is. Bovendien is de onderzoekspopulatie niet representatief voor de hele bevolking. Goede monitoring van middelengebruik moet uitwijzen of deze veranderingen tijdens de COVID-19 pandemie mogelijk ook na de pandemie standhouden en preventieactiviteiten moeten hierop inspelen.

Benschop, A., van Bakkum, F., & Noijen, J. (2021). Changing Patterns of Substance Use During the Coronavirus Pandemic: Self-Reported Use of Tobacco, Alcohol, Cannabis, and Other Drugs. Frontiers in psychiatry, 12, 633551. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.633551


Meer lezen over dit onderwerp