Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: prevalentie van zwaar drinken in Noorwegen

16 november 2021

Onderzoekers van de Norwegian Institute of Public Health hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de prevalentie en karakteristieken van zware drinkers (16+) in Noorwegen. In totaal zijn 6940 deelnemers geïncludeerd tussen 2015 en 2018. Zwaar drinken werd gedefinieerd aan de hand van de Alcohol Use Disorder Identification Test (een score van 10 of hoger) en het jaarlijks aantal gedronken eenheden alcohol (445 of meer). Uit dit onderzoek blijkt dat 10% van de deelnemers gecategoriseerd kan worden als zware drinker. Samen is deze 10% verantwoordelijk voor 50% van de totale alcoholconsumptie binnen de onderzoekspopulatie. Zware drinkers drinken vaker tijdens weekdagen en ook drinken ze vaker alleen. De onderzoekers concluderen dat de alcoholconsumptie in Noorwegen scheef is verdeeld en dat zware drinkers, hoewel een klein deel van de bevolking, een aanzienlijk deel van de totale alcoholconsumptie vertegenwoordigen. Daarnaast stellen ze dat beleid en interventies zich meer moeten richten op deze groep.

Bye, E. K., & Rossow, I. (2021). Heavy drinkers and the contexts of drinking among adults in Norway. Drug and alcohol dependence, 229(Pt B), 109127. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109127


Meer lezen over dit onderwerp