Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: invloed van de keuze van vrienden op alcohol gebruik onder jongeren

17 maart 2021

Wetenschappers van wetenschappelijke instellingen in Nederland en de Verenigde Staten hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar welke factoren de relatie tussen de keuze van vrienden en de invloed daarvan op alcoholgebruik beïnvloeden bij jongeren (11 tot 17 jaar). In totaal zijn 12.335 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren: met ouders die strikte regels over alcoholgebruik hanteren/stellen, die minder tijd met vrienden doorbrengen, die denken dat hun leeftijdsgenoten/vrienden meer alcohol drinken dan zijzelf en die minder positieve sociale verwachtingen over alcohol hebben ook minder snel vrienden kiezen die alcohol drinken. Jongeren die denken dat hun leeftijdsgenoten/vrienden minder alcohol drinken dan zijzelf worden juist meer beïnvloed door het alcoholgebruik van vrienden. De onderzoekers concluderen dat bepaalde groepen jongeren meer beïnvloed worden door het alcoholgebruik van vrienden en dat selectieprocessen mee moet worden genomen in preventie activiteiten.

Prevention Science


Meer lezen over dit onderwerp