Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: bereidheid om deel te nemen aan alcoholinterventies op de werkvloer onder riskante drinkers

14 juli 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Noorwegen, Nederland, Australië, Ierland en Zuid-Afrika hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de bereidheid om deel te nemen aan alcoholinterventies op de werkvloer. In totaal zijn 779 riskante drinkers (geïdentificeerd via een screeningsinstrument) van 22 bedrijven uit Noorwegen geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 38% van de deelnemers mee wilde werken aan een alcoholinterventie. Managers waren eerder bereid om deel te nemen dan andere werknemers. Werknemers die bereid waren om deel te nemen leken iets minder problemen te ervaren in het werk door alcoholgebruik. De onderzoekers concluderen dat 4 op 10 riskante drinkers mee willen werken aan alcoholinterventies op de werkvloer. Ook blijkt dat het belangrijk is om met name werknemers goed te betrekken tijdens de werving.

Thørrisen, M. M., Bonsaksen, T., Skogen, J. C., Skarpaas, L. S., Sevic, A., van Mechelen, W., & Aas, R. W. (2021). Willingness to Participate in Alcohol Prevention Interventions Targeting Risky Drinking Employees. The WIRUS Project. Frontiers in public health, 9, 692605. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.692605


Meer lezen over dit onderwerp