Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: associatie tussen toegenomen alcohol- en cannabisgebruik en verslechterde mentale gezondheid onder LHBTI+ volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie

1 december 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een herhaald cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de associatie tussen toegenomen alcohol- en cannabisgebruik en verslechterde mentale gezondheid bij LHBTI+ volwassenen (18+) tijdens de COVID-19 pandemie. De vragenlijst is uitgezet in mei 2020 en januari 2021. In totaal zijn 502 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 24,5% van de LHBTI+ volwassenen een toename van alcoholgebruik rapporteert en 18,5% een toename van cannabisgebruik gedurende de COVID-19 pandemie. Daarnaast was toegenomen alcoholgebruik geassocieerd met een slechtere mentale gezondheid. Toegenomen cannabisgebruik was geassocieerd met suïcidale gedachten. De onderzoekers onderschrijven het belang van populatiegerichte hulp en interventies in de context van de COVID-19 pandemie.

Goodyear, T., Slemon, A., Richardson, C., Gadermann, A., Salway, T., Dhari, S., Knight, R., & Jenkins, E. (2021). Increases in Alcohol and Cannabis Use Associated with Deteriorating Mental Health among LGBTQ2+ Adults in the Context of COVID-19: A Repeated Cross-Sectional Study in Canada, 2020-2021. International journal of environmental research and public health, 18(22), 12155. https://doi.org/10.3390/ijerph182212155


Meer lezen over dit onderwerp