Nieuwsbericht

Cross-sectioneel onderzoek: associatie tussen alcoholconsumptie en veranderingen in bloeddruk en de incidentie van een hoge bloeddruk onder volwassenen in Brazilië

2 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Brazilië hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de associatie tussen alcoholconsumptie en veranderingen in bloeddruk en de incidentie van een hoge bloeddruk (bloeddruk hoger dan 140mm Hg systolisch en hoger dan 90mm Hg diastolisch) onder volwassenen in Brazilië. In totaal zijn 3990 deelnemers geïncludeerd. De eerste metingen zijn verzameld tussen 2008-2010 en de follow-up was tussen 2012-2014. Uit dit onderzoek blijkt dat mannen met de hoogste alcoholconsumptie een hoger risico (60% hoger) lopen op een klinische hoge bloeddruk vergeleken met mannen met de laagste alcoholconsumptie. De associatie werd niet gevonden onder vrouwen. De onderzoekers concluderen dat alcoholconsumptie positief geassocieerd was met een verhoogde bloeddruk en het ontwikkelen van een hoge bloeddruk bij mannen.


Coelho, J. S., Martinez, O., Siqueira, J. H., Campos, G. C., Viana, M. C., Griep, R. H., Alvim, R. O., Mill, J. G., & Molina, M. (2021). Alcoholic beverage consumption, changes in blood pressure, and incidence of hypertension in the Longitudinal Adult Health Study (ELSA-Brasil). Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 91-92, 111387. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.nut.2021.111387


Meer lezen over dit onderwerp