Nieuwsbericht

Cross-nationale vergelijking: Schade door alcoholgebruik van mensen met wie je werkt

4 december 2019

Wetenschappers van La Trobe University, de Universiteit van North Dakota en het Public Health Institute van Californië hebben een cross-nationale vergelijking gemaakt over de ondervonden schade door alcoholgebruik van collega’s. Uit cross-sectionele onderzoeken uit 12 landen (N = 18.299, 53% man) blijkt dat gemiddeld 6-13% van de deelnemers aangeeft negatief te zijn beïnvloed door het alcoholgebruik van een collega. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan betrokken zijn bij (bijna)ongelukken op de werkvloer. Mannen en personen uit lage- en middeninkomenslanden geven vaker aan schade te ondervinden door het alcoholgebruik van collega’s dan vrouwen en personen uit hoge-inkomenslanden. De onderzoekers concluderen dat effecten van problematisch alcoholgebruik van werknemers verder reiken dan alleen de werknemer zelf en ook productiviteit en economische ontwikkeling negatief beïnvloeden.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research


Meer lezen over dit onderwerp