Nieuwsbericht

Context, verwachtingen van alcoholgebruik en alcoholmisbruik

26 maart 2019

Wetenschappers uit de VS hebben contextspecifieke (thuis; in een bar; alleen; met vrienden) positieve en negatieve verwachtingen van alcoholgebruik onderzocht in relatie tot (gevaarlijk) drinkgedrag onder studenten. Positieve verwachten zijn onder meer: gezelligheid, spanningsvermindering en verhoogde seksualiteit. Negatieve verwachtingen zijn onder meer: agressie, cognitieve- en gedragsstoornissen en een negatief zelfbeeld. In de huidige studie werden alleen studenten die aangaven minstens maandelijks te drinken geïncludeerd (n=1015; leeftijd 18–28). Zij vulden op eigen gelegenheid een online anonieme vragenlijst in over hun drinkgedrag in verschillende contexten en hun verwachtingen ten aanzien van het alcoholgebruik. De onderzoekers vonden dat de context waarin gedronken wordt invloed kan hebben op de relatie tussen verwachtingen van alcoholgebruik en alcoholmisbruik. De verwachtingen waren het positiefst in een gezellige context. Deelnemers gaven aan het vaakst en het meest te drinken in respectievelijk de volgende contexten: in een gezellige context, een persoonlijk intieme context (klein gezelschap) en wanneer men met negatieve gevoelens te maken had.

Addictive Behaviors


Meer lezen over dit onderwerp