Nieuwsbericht

Comorbiditeit angststoornis en stoornis in het gebruik van alcohol gaat ook vaak samen met depressie

27 september 2018

In een systematisch review werden 15 studies gebundeld waarin comorbide patiënten met een angststoornis én een stoornis in het gebruik van alcohol vergeleken werden met patiënten mét alleen een angststoornis. Hieruit bleek dat bij patiënten met zowel een angststoornis als een stoornis in het gebruik van alcohol ook vaak sprake is van andere psychiatrische comorbiditeit, voornamelijk depressieve symptomen of ernstige depressieve stoornissen. Daarbij werd gevonden dat deze patiënten vaak niet therapietrouw zijn. De auteurs geven aan dat screening van patiënten op comorbiditeiten moet verbeteren en dat moet worden onderzocht hoe de therapietrouw verhoogd kan worden.

Journal of Psychiatric Research