Nieuwsbericht

Cohortonderzoek: effect van alcoholmisbruik op de effectiviteit van behandelingen voor psoriasis

23 juni 2021

Onderzoekers van wetenschappelijke instellingen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een multi-centrum cohortonderzoek uitgevoerd naar het effect van alcoholmisbruik op de effectiviteit van behandelingen voor psoriasis (een auto-immuunziekte waarbij huidcellen zich ophopen in de opperhuid) bij volwassenen (18+). In totaal zijn 266 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het hebben van een hogere CAGE score (een screeningsinstrument om alcoholmisbruik vast te stellen) geassocieerd is met een hogere PASI score (een maat voor de ernst van psoriasis symptomen). Naast alcoholmisbruik was obesitas geassocieerd met een hogere PASI score. De onderzoekers concluderen dat leefstijlverandering overwogen moet worden bij de behandeling van volwassenen met psoriasis naast de gebruikelijke zorg.

Iskandar, I., Lunt, M., Thorneloe, R. J., Cordingley, L., Griffiths, C., Ashcroft, D. M., & British Association of Dermatologists Biologics, Immunomodulators Register, Psoriasis Stratification to Optimise Relevant Therapy Study Groups (2021). Alcohol abuse associated with poor response to systemic therapies for psoriasis: findings from a prospective multicentre cohort study. The British journal of dermatology, 10.1111/bjd.20577. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjd.20577


Meer lezen over dit onderwerp