Nieuwsbericht

Cohortonderzoek: associaties tussen alcoholconsumptie en angstgevoelens, depressie en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van darmkanker

28 september 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland hebben een cohortonderzoek uitgevoerd naar associaties tussen alcoholconsumptie en angstgevoelens, depressie en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van darmkanker (gemiddelde leeftijd 67 jaar). In totaal zijn 910 overlevenden van darmkanker geïncludeerd. Hieruit blijkt dat in de eerste 2 jaar na een darmkankerdiagnose, overlevenden die meer glazen alcohol per week dronken minder angstgevoelens, gevoelens van depressie en een betere kwaliteit van leven rapporteerden. Dit gold voor de consumptie van bier en wijn, maar niet voor sterke drank. De associatie was sterker voor mannen en voor jongere overlevenden. De onderzoekers concluderen dat alcoholconsumptie geassocieerd is met betere psychosociale uitkomsten bij deelnemers, maar dat alcoholconsumptie ongewenst is met betrekking tot het risico op kanker en andere negatieve gezondheidseffecten.

Révész, D., Bours, M., Wegdam, J. A., Keulen, E., Breukink, S. O., Slooter, G. D., Vogelaar, F. J., Weijenberg, M. P., & Mols, F. (2021). Associations between alcohol consumption and anxiety, depression, and health-related quality of life in colorectal cancer survivors. Journal of cancer survivorship : research and practice, 10.1007/s11764-021-01090-y. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11764-021-01090-y


Meer lezen over dit onderwerp