Nieuwsbericht

Cohort onderzoek: alcoholconsumptie en het effect op hersenontwikkeling

17 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland hebben een longitudinaal onderzoek met data uit 3 cohort onderzoeken uitgevoerd naar het effect van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap op de fysieke hersenontwikkeling bij kinderen en jongvolwassenen die prenataal zijn blootgesteld aan alcohol (8-29 jaar). In totaal zijn 757 deelnemers uit 3 cohort onderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik geassocieerd is met een versnelde afname van het totale volume grijze stof in de hersenen. Alcoholgebruik was ook geassocieerd met een vertraagde groei van witte stof in de hersenen. Er werd echter geen lineaire dosis-respons relatie vastgesteld. De gevonden effecten waren duidelijker zichtbaar bij oudere deelnemers. De onderzoekers concluderen dat er een verschil lijkt te zijn in de fysieke hersenontwikkeling van jongeren die alcohol gebruiken tegenover niet-gebruikers. Een causale relatie kon in dit onderzoek echter niet worden vastgesteld.

El Marroun, H., Klapwijk, E. T., Koevoets, M., Brouwer, R. M., Peters, S., van 't Ent, D., Boomsma, D. I., Muetzel, R., Crone, E. A., Hulshoff Pol, H. E., & Franken, I. (2021). Alcohol use and brain morphology in adolescence: a longitudinal study in three different cohorts. The European journal of neuroscience, 10.1111/ejn.15411. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/ejn.15411


Meer lezen over dit onderwerp