Nieuwsbericht

Coalitieakkoord 2021-2025 staat ‘blurring’ toe

15 december 2021

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (2021-2025) tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. In dit coalitieakkoord wordt ‘blurring’ toegestaan. Blurring, ook wel mengformules genoemd, is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen zoals horeca, detailhandel en/of slijterij, waardoor het bijvoorbeeld toegestaan is om alcohol te schenken bij de kapper. Het toestaan van ‘blurring’ is een versoepeling van de Alcoholwet, waardoor de beschikbaarheid van alcohol zou kunnen toenemen. Een toename van de beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer alcoholgebruik en daarmee gerelateerde schade voor het individu en (anderen in) de maatschappij. Daarnaast kan ‘blurring’ bijdragen aan het normaliseren van alcoholgebruik doordat mensen op meer plekken worden blootgesteld aan alcohol. Dit is extra riskant voor risicogroepen, zoals jongeren.

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'


Meer lezen over dit onderwerp