Nieuwsbericht

CBS: Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

4 december 2018

Het CBS publiceerde het Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor. Het rapport gaat in op alcoholgebruik door jongeren, waarbij tieners (12 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) vergeleken worden. Hiervoor zijn gegevens uit de Gezondheidsenquêtes 2015-2017 gebruikt. Van de tieners dronk 34% en van de jongvolwassenen 86% in het afgelopen jaar. Onder jongvolwassenen hing een hoger opleidingsniveau samen met meer alcoholgebruik. Landelijke kerncijfers over alcoholgebruik onder jongeren (12 t/m 16 jaar) zijn afkomstig uit het HBSC-onderzoek en het Peilstationsonderzoek. Om de vergelijking tieners-jongvolwassenen te kunnen maken rapporteert het CBS in de jeugdmonitor over de leeftijd t/m 17 jaar.

Centraal Bureau voor de Statistiek


Meer lezen over dit onderwerp