Nieuwsbericht

Breincircuit voorspelt mogelijk stoornis in het gebruik van alcohol in muizen

11 december 2019

Wetenschappers van het Salk Instituut in San Diego hebben een breincircuit ontdekt dat drinkgedrag in muizen lijkt te beïnvloeden. De wetenschappers onderzochten individuele verschillen in breinactiviteit om te zien of dit de overgang van licht tot gematigd drinken naar een stoornis in het gebruik van alcohol, dat wordt gekenmerkt door compulsief alcoholgebruik, kan voorspellen (aangeduid als compulsief drinken). Voor dit onderzoek ontwierpen de wetenschappers de zogenoemde binge-induced compulsion task (BICT) waarbij muizen alcohol of alcohol met een bittere smaak kregen toegediend. Na deze test bleken de muizen in 3 groepen te kunnen worden geplaatst: lichte drinkers, zware drinkers en compulsieve drinkers. Die laatste groep was niet gevoelig voor de bittere smaak die als negatieve consequentie moest functioneren bij het drinken. Met bepaalde technieken hebben de onderzoekers het breincircuit dat hier verantwoordelijk voor is in kaart gebracht. De wetenschappers gaan dit circuit verder onderzoeken om te kijken of er potentie is voor nieuwe medicatie voor de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol in mensen.

Science