Nieuwsbericht

Autoriteit Persoonsgegevens: tijdens werktijd testen gebruik alcohol, geneesmiddelen of drugs alleen met wettelijke regeling

19 maart 2019

Gegevens over gezondheid zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) beschermt deze gegevens door een verbod op de verwerking ervan, tenzij dit gevolgen heeft voor de veiligheid op de werkvloer. Een werkgever mag een werknemer alleen tijdens werktijd testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen wanneer daar specifieke wetgeving voor is. Het beschermen van iemands privacy door het niet doen van deze testen kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid op de werkvloer. Daarom bestaat er bijvoorbeeld voor piloten en schippers al wel een wettelijke uitzondering. Deze beroepsgroepen mogen door bevoegde ambtenaren onaangekondigd onder werktijd worden getest.

Rechten nieuws


Meer lezen over dit onderwerp