Nieuwsbericht

AUDIT-score voorspeller van sterfterisico blijkt uit meta-analyse

11 september 2018

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) is een test die gebruikt kan worden als een screeningstool om risicovol drinkgedrag te identificeren. Een uitgebreide meta-analyse onderzocht de relatie tussen AUDIT-scores en mortaliteit. Hiervoor werd data gebruikt uit zeven studies, waarbij 18.920 sterftegevallen geïdentificeerd werden onder 309.991 deelnemers. Een AUDIT-score die duidt op risicovol drinkgedrag was geassocieerd met een hoger sterfterisico dan een AUDIT-score die duidt op matig alcoholgebruik. De data waren voornamelijk afkomstig van mannelijke deelnemers. Data over vrouwen en jong volwassenen waren schaars. De uitkomsten kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar de hele bevolking.

Journal of Epidemiology & Community Health


Meer lezen over dit onderwerp