Nieuwsbericht

Alcoholontmoedigingsbeleid op de Universiteit van Amsterdam (UvA)

3 maart 2022

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft sinds 2021 een alcoholontmoedigingsbeleid. Hierin focust het op het zetten van een nieuwe sociale norm waarin alcoholgebruik niet vanzelfsprekend is. Op campushoreca en tijdens borrels, congressen en evenementen moet er een ruim en aantrekkelijk aanbod aan non-alcoholische dranken zijn. Daarnaast zijn er met zowel studie- als studentenverenigingen afspraken gemaakt over het gebruik van en het omgaan met alcohol. Ten slotte krijgen studenten en medewerkers informatie over hulp bij minderen met drinken.

 Het beleid is opgesteld naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch alcoholgebruik. Alle universiteiten hebben afgesproken het aantal overmatige en problematische drinkers te verminderen.

In dit artikel komen diverse betrokkenen van de UvA aan het woord over het alcoholontmoedigingsbeleid.

Universiteit van Amsterdam


Meer lezen over dit onderwerp