Nieuwsbericht

Alcoholonderzoekers gebruiken vaak een niet-representatieve steekproef

19 maart 2019

Wetenschappers uit de VS, Canada, Australië en Engeland hebben onderzocht of de potentieel schadelijke effecten van alcohol onderschat worden doordat in bestaande cohort studies voornamelijk onderzoeksdeelnemers van 50 jaar of ouder worden geïncludeerd. Dit zou kunnen zorgen voor selectiebias. De onderzoekers hebben de nationale database van doodsoorzaken in de VS geraadpleegd om per leeftijdsgroep te achterhalen hoeveel van de sterfgevallen is te wijten aan alcohol. Zo konden zij beter in beeld brengen wat de incidentie van overlijden door alcohol is in verschillende leeftijdsgroepen. Volgens de onderzoekers vindt 40% van de sterfgevallen door alcohol plaats voor de leeftijd van 50 jaar. Hieruit concluderen zij dat door het voornamelijk includeren van 50 plussers, de aan alcohol gerelateerde risico’s lager worden ingeschat dan wanneer ook deelnemers in een jongere leeftijdsgroep worden geïncludeerd. De onderzoekers geven aan dat 50-plussers die deelnemen aan studies ‘overlevers’ zijn van hun alcoholconsumptie en wellicht in het begin al gezonder waren of veiliger drinkpatronen hadden.

Journal of Studies on Alcohol and Drugs


Meer lezen over dit onderwerp