Nieuwsbericht

Alcoholconsumptie en het risico op dementie en cognitieve achteruitgang bij ouderen met en zonder milde cognitieve achteruitgang

8 oktober 2019

Amerikaanse wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen hebben onderzoek gedaan naar het verband tussen alcoholconsumptie en het risico op dementie en cognitieve achteruitgang bij ouderen met en zonder milde cognitieve achteruitgang (cohort studie: N = 3.021; gemiddelde leeftijd 78 jaar). De onderzoekers maakten gebruik van de Modified Mini-Mental State Examination (MMSE) om cognitieve capaciteiten te meten bij gezonde ouderen na 6 jaar follow-up. Bij deze follow-up meting bleken 512 mensen dementie te hebben. De onderzoekers vonden dat niet drinken en meer dan 14 glazen per week drinken verband hield met lagere scores op de MMSE na 6 jaar follow-up (dus lagere cognitieve capaciteiten). Ook bleek het risico op dementie bij mensen met milde cognitieve achteruitgang lager bij dagelijks gematigd drinken (≤1 glas per dag) vergeleken met onregelmatig meer drinken (≥2 glazen per keer). De onderzoekers geven aan dat vooral deze laatste groep voorzichtig moet zijn met alcoholgebruik.

JAMA Network


Meer lezen over dit onderwerp