Nieuwsbericht

Alcohol-specifieke sterfgevallen in Groot-Brittannië 2017

18 december 2018

Het Office for National Statistics, het Britse CBS, publiceerde cijfers over alcohol-specifieke sterfgevallen in Groot-Brittannië in 2017. Het gaat om sterfgevallen waarvan de doodsoorzaak direct toe te schrijven is aan alcoholmisbruik. In 2017 waren dit 7.697 sterfgevallen. Omgerekend ging het om 12,2 alcohol gerelateerde sterfgevallen per 100.000 mensen. Alcohol gerelateerde sterfte was twee keer zo hoog onder mannen (16,8:100.000) als vrouwen (8,0:100.000). Van de verschillende landen uit het Verenigd Koninkrijk was het alcohol gerelateerde sterftecijfer in 2017 het hoogst in Schotland. Wel is Schotland het enige land met een significante afname van het sterftecijfer sinds 2001.

Office for National Statistics


Meer lezen over dit onderwerp