Nieuwsbericht

Alcohol Change UK: online alcoholverkoop in het Verenigd Koninkrijk

20 april 2022

In het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt steeds meer alcohol online gekocht, vooral sinds de coronacrisis. Waar in 2018 nog 18 procent van alle aankopen online was, is dit aandeel gestegen naar 33 procent in 2020. De online alcoholverkoop was in het VK ook vóór de coronacrisis al groot: 21 procent van de Britse consumenten heeft wel eens online alcohol besteld (tegenover 8 procent wereldwijd). Uit dit onderzoek blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens voor de online verkoop van alcohol onvoldoende is. In 72 procent van de gevallen waarbij 18- en 19-jarige mystery guests online alcohol bestelden werd er aan hen zonder leeftijdscontrole alcohol verkocht. Uit interviews met bezorgers blijkt dat er geen overeenstemming is over het beleid ten aanzien van de leeftijdscontrole voor online alcoholverkoop en doorschenken bij dronkenschap. De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is om de bezorgers van alcohol te trainen op het gebied van leeftijdscontrole en het herkennen van dronkenschap. Daarnaast is het belangrijk dat online verkopers van alcohol gewezen worden op het uitvoeren van hun alcoholbeleid en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Alcohol Change UK


Meer lezen over dit onderwerp