Nieuwsbericht

Alcohol als uitlokker voor migraine aanvallen

2 april 2019

Onderzocht is in hoeverre alcoholische dranken migraine aanvallen kunnen uitlokken en wat het effect hiervan is op de alcoholconsumptie door migraine patiënten. De onderzoekers hebben een vragenlijststudie uitgevoerd onder 2197 patiënten met migraine. Alcoholische dranken werden gemeld als een uitlokker voor 35,6% van de deelnemers met migraine. Daarnaast had meer dan 25% van de patiënten die gestopt waren met drinken, dit gedaan vanwege de vermoedelijke aanval uitlokkende werking. Vooral rode wijn werd als uitlokker aangeduid (77,8%). Rode wijn leidde bij 8,8% van de deelnemers consequent tot aanvallen. Afhankelijk van het type drank begon de aanval binnen 3 uur bij 1/3 van de patiënten. Bij bijna 90% begon de aanval binnen 10 uur. De onderzoekers concluderen dat patiënten met migraine alcoholische dranken regelmatig zien als uitlokker voor een migraine aanval en dat dit veelal invloed heeft op hun alcoholconsumptie.

European Journal of Neurology


Meer lezen over dit onderwerp