Nieuwsbericht

6300 behandelingen voor alcoholvergiftigingen en ongevallen op de Spoedeisende Hulp in 2018

11 december 2019

Op 5 december 2019 is het rapport ‘Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol’ van VeiligheidNL verschenen. In 2018 waren er 6300 hulpvragen op de Spoedeisende Hulp (SEH) door een alcoholintoxicatie. Ruim de helft hiervan was jonger dan 25 jaar en ongeveer 1400 waren onder de 18 jaar. Er is geen sprake van een toename van het aantal SEH-bezoeken vanwege alcoholvergiftiging onder jongeren (<18 jaar) vergeleken met eerdere jaren (2009-2018). Voor de leeftijdsgroep 25-54 jaar is er in diezelfde periode wel sprake van een stijging van 58% van 1600 naar 2400 bezoekers. In het rapport van VeiligheidNL wordt geschat dat er in 2018 17.700 SEH-bezoeken waren in verband met ongevallen en geweldspleging waar alcohol een rol heeft gespeeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet bij elke hulpvraag wordt geregistreerd of er alcohol in het spel was en dat er mogelijk sprake is van een onderschatting. De kans op een ongeval waarbij alcohol betrokken was, was het grootst onder jongens van 18-24 jaar. Daarnaast lopen mannen bijna 3 keer meer risico op een alcohol-gerelateerd ongeval dan vrouwen.

Ministerie van VWS


Meer lezen over dit onderwerp