Nieuws

Helft Australische ouders geeft alcohol aan hun kinderen

15 jun 2018 Er is een duidelijk verband tussen het door de ouders aan hun kinderen verstrekken van alcoholische dranken en het toenemend alcoholgebruik onder jongeren. Uit een Australisch onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde ouders alcohol aan .. lees verder


Nieuw wetsvoorstel om mengvormen te legaliseren

15 jun 2018 Kamerlid Ziengs (VVD) heeft op 6 juni 2018 een voorstel ingediend voor een wijziging van onder andere de Drank- en Horecawet in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. De Drank- en Horecawet krijgt een nieuwe cat .. lees verder


Mannelijke probleemdrinkers reageren sterker op alcohol-cues dan vrouwelijke probleemdrinkers

15 jun 2018 In dit Nederlandse onderzoek werd gezocht naar onderliggende neurale mechanismen die de sekse verschillen binnen de ontwikkeling en behandeling van problematisch alcoholgebruik kunnen verklaren. In het corpus stratium bleken bij mannen visuele alcoho .. lees verder


Geheelonthouders en zware drinkers melden zich vaker ziek dan gematigde drinkers

14 jun 2018 Mensen die helemaal niet drinken en mensen die zwaar drinken melden zich vaker ziek op hun werk dan gematigde drinkers, blijkt uit een nieuwe studie verschenen in Addiction. Onderzoekers van het Finnish Institute of Occupational Health bestudeerden .. lees verder


Wederzijdse invloed alcoholgebruik en sensatie zoeken

14 jun 2018 In een Amerikaans onderzoek werd enkele jaren een groep studenten gevolgd met drie typen impulsieve karaktertrekken: de neiging om onbesuisd op negatieve emoties te reageren (negative urgency), de neiging om niet genoeg op voorhand te plannen (lack o .. lees verder


Mensen die kleinere glazen alcohol aangeboden krijgen drinken op een avond veel minder

5 jun 2018 In deze Engelse experimentele studie werd aan de hand van twee deelstudies getest wat het effect is van drinken uit kleinere glazen op de uiteindelijke alcoholconsumptie van mensen. In de eerste studie kregen consumenten alcohol aangeboden in standaa .. lees verder


Europese Commissie wil drempelwaarde accijns voor bier met een lager alcoholgehalte verhogen

5 jun 2018 In het kader van de actualisering van de accijnsregels voor alcoholhoudende dranken, stelt de Europese Commissie voor om de drempelwaarde voor bier met een lager alcoholgehalte te verhogen, zodat voor bier met een alcoholvolumegehalte tussen 2,8 % en .. lees verder


Europese studie: alcoholgebruik geassocieerd met minder risico op niet-fatale coronaire hartziekten én meer risico op beroertes

5 jun 2018 In deze Europese studie waarbij data uit 8 landen werden gebruikt, werd de associatie onderzocht tussen alcoholgebruik (op baseline en tijdens het leven) én niet-fatale en fatale coronaire hartziekten (CH) en beroertes. In totaal werden 9307 n .. lees verder


Nieuwe meta-analyse: de kans dat prenatale blootstelling aan alcohol leidt tot externaliserend probleemgedrag is zeer groot

5 jun 2018 In deze nieuwe Canadese meta-analyse werden 65 studies betrokken naar de sterkte van de relatie tussen prenatale blootstelling aan alcohol en probleemgedrag op latere leeftijd. In alle studies werden kinderen en adolescenten die prenataal aan alcohol .. lees verder


Ouders kopen vaker alcoholvrij bier voor jonge kinderen

25 mei 2018 Steeds vaker kopen ouders alcoholvrij bier voor hun zeer jonge kinderen. Soms worden de drankjes al aangeboden aan kinderen die slechts tien jaar oud zijn. De toename van ouders die alcoholvrij bier kopen voor hun kind, komt naar voren in de Kindermo .. lees verder