Nieuws

Meta-analyse: effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies voor studenten

3 jul 2019 Amerikaanse wetenschappers onderzochten de effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies om schadelijk alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan. In de studie werden zeven interventies met elkaar vergeleken op basis van data uit 52 studies. Hi .. lees verder


Systematische review: effectiviteit van interventies om alcoholgebruik en risicovol seksueel gedrag te voorkomen

3 jul 2019 Britse wetenschappers van de universiteit van Hull onderzochten in een systematische review de effectiviteit van interventies die zich richten op het voorkomen van alcoholgebruik en risicovol seksueel gedrag onder tieners en jongvolwassenen. In totaa .. lees verder


Drinksnelheid van Nederlandse jongvolwassenen

3 jul 2019 Wetenschappers uit Nijmegen onderzochten de snelheid waarmee Nederlandse jongvolwassenen alcohol drinken gedurende een avond. In totaal werden gegevens verzameld van 197 jongvolwassenen die frequent drinken. De gegevens werden verzameld op donderdag- .. lees verder


Verschil in katersymptomen tussen mannen en vrouwen

3 jul 2019 Nederlandse wetenschappers onderzochten verschillen in de symptomen die mannen en vrouwen ervaren tijdens een kater. Hiervoor werden 2446 Nederlandse studenten gevraagd naar de katersymptomen die zij ervoeren in de afgelopen maand. De symptomen tusse .. lees verder


Drinkmotieven van personen met borderline of een licht verstandelijke beperking

3 jul 2019 Wetenschappers uit Nijmegen en Zwolle onderzochten de motieven om alcohol te drinken van personen met een licht verstandelijke beperking (LVB of MIDā€BIF: IQ tussen de 50 en 85 en beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen). Om dit te onderzoeken .. lees verder


Tijdens kantooruren geen alcohol op Universiteit Utrecht

26 jun 2019 Vanaf 1 september 2019 mag op de Universiteit Utrecht alleen na 17:00u alcohol worden gedronken. Op dit moment verschillen de regels nog per faculteit en soms zijn er ook verschillen tussen medewerkers en studenten. De universiteit wil het beleid gel .. lees verder


Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft de afgelopen maand auto gereden nadat ze mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zaten

25 jun 2019 Van de Nederlandse automobilisten gaf 9% in een vragenlijst aan de afgelopen maand waarschijnlijk te hebben gereden terwijl zij meer hadden gedronken dan wettelijk is toegestaan. Het gemiddelde voor Europa is 13%. Belgische bestuurders geven aan het .. lees verder


Afspraken over alcohol met Groningse studentenverenigingen

25 jun 2019 De gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben afspraken gemaakt met acht Groningse studentenverenigingen om alcoholmisbruik tegen te gaan. De afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Zo moeten vanaf het studiejaar 2019-2 .. lees verder


Onderzoek bij ratten: alcoholgebruik rond de conceptie is slecht voor het embryo en de placenta

25 jun 2019 In Australië is dierenexperimenteel onderzoek bij ratten gedaan naar het effect van alcoholgebruik rond de conceptie op de kwaliteit van het embryo en de placenta. De ratten werden vanaf 4 dagen voor de conceptie tot 4 dagen erna blootgesteld aa .. lees verder


Systematische review en meta-analyse: de relatie tussen prenatale blootstelling aan alcohol en ADHD

19 jun 2019 In een systematische review en meta-analyse is gekeken naar de relatie tussen lage tot gematigde blootstelling tijdens de zwangerschap aan alcohol en ADHD symptomen bij de kinderen (leeftijd 2-17 jaar). In de systematische review werden tien studies .. lees verder