Nieuws

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: ‘Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid’

11 jul 2018 Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 uitgebracht. Dit is een rapport dat iedere vier jaar uitkomt en inzicht geeft in de belangrijkste maatschappelijke opgaven .. lees verder


Vanaf 2019 1 miljoen extra voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

2 jul 2018 Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft tijdens bezoeken aan Saba en Sint Eustatius bekend gemaakt dat vanaf 2019 jaarlijks 1 miljoen euro extra beschikbaar zal zijn voor preventie in Caribisch Nederland. Blokhuis gaat s .. lees verder


Aanbevelingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad over de risico’s van alcoholgebruik

29 jun 2018 De Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een rapport uitgebracht over de risico’s van alcoholgebruik. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan om de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan alcoholgebruik te beperken, zoals het beperken .. lees verder


Wales voert minimumprijs alcohol in

29 jun 2018 Na Schotland volgt ook Wales met het invoeren van een minimumprijs voor alcohol. De wet werd goedgekeurd door de Nationale Vergadering van Wales met 45 stemmen voor en vijf stemmen tegen. De verwachting is dat de minimumprijs voor alcohol in 2019 zal .. lees verder


Nieuw wetsvoorstel om mengvormen te legaliseren

15 jun 2018 Kamerlid Ziengs (VVD) heeft op 6 juni 2018 een voorstel ingediend voor een wijziging van onder andere de Drank- en Horecawet in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. De Drank- en Horecawet krijgt een nieuwe cat .. lees verder


Europese Commissie wil drempelwaarde accijns voor bier met een lager alcoholgehalte verhogen

5 jun 2018 In het kader van de actualisering van de accijnsregels voor alcoholhoudende dranken, stelt de Europese Commissie voor om de drempelwaarde voor bier met een lager alcoholgehalte te verhogen, zodat voor bier met een alcoholvolumegehalte tussen 2,8 % en .. lees verder


Schotland voert minimumprijs voor alcohol in

2 mei 2018 Na een jarenlange juridische strijd heeft Schotland dinsdag een minimumprijs ingevoerd voor alcohol. Bedoeling van de maatregel is het alcoholmisbruik in Schotland in te perken en de vele alcoholgerelateerde sterfgevallen te bestrijden. .. lees verder