Nieuws

Wat gebeurt er allemaal op wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk gebied in alcohol(preventie)land? Welke onderzoeken worden gepubliceerd, welke rapporten komen uit, wat gebeurt er op het gebied van beleid en wat gebeurt er in het nieuws? We houden hieronder alles voor u bij.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over alcohol? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: nauwkeurigheid van een zelfinschatting van de wettelijke limiet van het bloedalcoholgehalte

7 dec 2021 Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland hebben een prospectieve, gerandomiseerd, cross-over onderzoek met controle groep uitgevoerd met als doel om 1) de nauwkeurigheid van een zelfinschatting van de wettelijke lim .. lees verder


Cross-sectioneel onderzoek: voedselonzekerheid en middelengebruik onder scholieren in de Verenigde Staten

1 dec 2021 Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit de Verenigde Staten (VS) hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen voedselonzekerheid en middelengebruik onder scholieren (15-19 jaar) in de VS. In totaal .. lees verder


Mijn Nuchtere Baby voor zwangere vrouwen

30 nov 2021 De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft in samenwerking met IkPas/Stichting Positieve Leefstijl, ‘Mijn Nuchtere Baby’ voor zwangere vrouwen ontwikkeld. ‘Mijn Nuchtere Baby' helpt zwangere vrouwen en hu .. lees verder


Scoping review: overmatige alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde schade in afgelegen gemeenschappen

16 nov 2021 Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een scoping review uitgevoerd naar overmatig alcoholgebruik in afgelegen gemeenschappen. In totaal zijn 280 onderzoeken uit 49 landen geïncludeerd. Uit dit onderzoek .. lees verder


Cross-sectioneel onderzoek: prevalentie van zwaar drinken in Noorwegen

16 nov 2021 Onderzoekers van de Norwegian Institute of Public Health hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de prevalentie en karakteristieken van zware drinkers (16+) in Noorwegen. In totaal zijn 6940 deelnemers geïncludeerd tussen 2015 en 2 .. lees verder


Validatie van biomarkers in het bloed voor het bepalen van alcoholconsumptie

3 nov 2021 Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een validatie onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van alcoholconsumptie met behulp van biomarkers uit het bloed. In totaal .. lees verder


Validatie van de AUDIT en AUDIT-C bij zwaar drinken bij thuiswonende ouderen

22 sep 2021 Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland en België hebben een validatie-onderzoek uitgevoerd voor de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) en de verkorte versie AUDIT-C bij thuiswonende ouderen (60+) .. lees verder


Scoping review: belangrijke onderdelen van strategieën in de gemeenschap voor het vergroten van het bereik van vroegsignalering en kortdurende alcoholinterventies bij de huisarts

15 sep 2021 Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven hebben een scoping review uitgevoerd naar belangrijke onderdelen van strategieën om vroegsignalering en kortdurende alcoholinterventies bij de huisarts onder de aandacht te brengen. In totaal zi .. lees verder


Sportverenigingen krijgen extra ondersteuning bij het naleven van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol met de campagne ‘NIX18, wel zo sportief’.

15 sep 2021 Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat samen met NOC-NSF, diverse sportbonden en JOGG-Teamfit ondersteuning bieden aan sportverenigingen voor het naleven van de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcohol. De campagne ‘ .. lees verder


MDL artsen willen meer aandacht besteden aan alcoholpreventie en vroegsignalering bij patiënten

9 sep 2021 De beroepsverenigingen van MDL-artsen en de MLDS pleiten voor meer en betere opvang- en hulpprogramma’s voor mensen die willen minderen of stoppen met drinken, analoog aan de vele programma’s die er zijn voor mensen die willen stoppen met .. lees verder