Nieuws

Het effect van een maand niet drinken op het brein en de lever

8 aug 2019 Een maand of 40 dagen niet drinken (IkPas) is populair. Wat het effect hiervan is op het brein en de lever, leggen psychiater en gedragswetenschapper Arnt Schellekens en leverarts Eric Tjwa uit in deze video van de Universiteit van Nederland. .. lees verder


Het bespreken van alcoholgebruik in de gezondheidszorg in Zweden

8 aug 2019 Wetenschappers hebben onderzocht hoe alcoholgebruik in Zweden werd besproken in de routinematige gezondheidszorg in 2010 vergeleken met 2017. Hiervoor werden cross-sectionele bevolkingsonderzoeken gebruikt (N = 3200 in 2010, N = 3000 in 2017). De vra .. lees verder


Blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik beïnvloedt alcohol verwachtingen bij kinderen en jongeren

30 jul 2019 Wetenschappers uit Nijmegen onderzochten de invloed van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik op de verwachtingen die kinderen (N=329; 6-8 jaar; 49% jongens; 2015-2017) en jongeren (N=755; 12-15 jaar; 46% jongens; 2015-2018) over alcohol hebben. .. lees verder


Meta-analyse: effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies voor studenten

3 jul 2019 Amerikaanse wetenschappers onderzochten de effectiviteit van kortdurende alcoholinterventies om schadelijk alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan. In de studie werden zeven interventies met elkaar vergeleken op basis van data uit 52 studies. Hi .. lees verder


Drinkmotieven van personen met borderline of een licht verstandelijke beperking

3 jul 2019 Wetenschappers uit Nijmegen en Zwolle onderzochten de motieven om alcohol te drinken van personen met een licht verstandelijke beperking (LVB of MID‐BIF: IQ tussen de 50 en 85 en beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen). Om dit te onderzoeken .. lees verder


Systematische review: effectiviteit van interventies om alcoholgebruik en risicovol seksueel gedrag te voorkomen

3 jul 2019 Britse wetenschappers van de universiteit van Hull onderzochten in een systematische review de effectiviteit van interventies die zich richten op het voorkomen van alcoholgebruik en risicovol seksueel gedrag onder tieners en jongvolwassenen. In totaa .. lees verder


Afspraken over alcohol met Groningse studentenverenigingen

25 jun 2019 De gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben afspraken gemaakt met acht Groningse studentenverenigingen om alcoholmisbruik tegen te gaan. De afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Zo moeten vanaf het studiejaar 2019-2 .. lees verder


Staatssecretaris Paul Blokhuis informeert Tweede Kamer over voortgang Nationaal Preventieakkoord

19 jun 2019 Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord. Per thema schetst hij de voortgang en waar de volgende acties liggen. Enkele voorbeelden op het gebied van alcohol .. lees verder


De relatie tussen stress bij artsen en hun drankgebruik

28 mei 2019 Britse wetenschappers hebben een cross-sectionele studie uitgevoerd naar de relatie tussen werkstress bij Britse dokters en hun gezondheid (N=417, 48% man en gelijke verdeling van senioriteit). Een van de uitkomstmaten was het drankgebruik. De result .. lees verder


Paul Blokhuis stelt jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar voor gezonder Caribisch Nederland

22 mei 2019 Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft op 14 mei 2019 op Sint-Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Ook ondertekende Blokhuis in dezelfde week het akkoord met Bonaire. Het akkoord heeft als doel een gezonder Caribisch Ne .. lees verder