Nieuws

Wat gebeurt er allemaal op wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk gebied in alcohol(preventie)land? Welke onderzoeken worden gepubliceerd, welke rapporten komen uit, wat gebeurt er op het gebied van beleid en wat gebeurt er in het nieuws? We houden hieronder alles voor u bij.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over alcohol? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief

Nationaal Bieronderzoek 2018: Consumptie alcoholvrij en alcoholarm bier stijgt

29 aug 2018 Sinds 2008 wordt ieder jaar het Nationaal Bieronderzoek uitgevoerd in naam van de Nederlandse Brouwers. De resultaten voor 2018 zijn gepubliceerd in een rapport. Het onderzoek werd afgenomen onder 1.000 Nederlanders die bier drinken. 37% van de deeln .. lees verder


Meta-analyse onderzoekt effect alcoholconsumptiepatronen op risico coronaire hartziekte

29 aug 2018 Een meta-analyse heeft de associatie onderzocht tussen alcoholconsumptiepatronen op de lange termijn en het risico op coronaire hartziekte. Meestal wordt in onderzoek gekeken naar de alcoholconsumptiepatronen van deelnemers op één momen .. lees verder


Familieverhoudingen en peergroep hebben grote invloed op ontstaan en voortduren van Heavy Episodic Drinking (HED)

21 aug 2018 In twee prospectieve cohortstudies (uit Finland en Zweden) werden deelnemers vanaf hun 16e tot hun 43e jaar gevolgd. Zij vulden in deze periode vier keer een vragenlijst in over hun drinkgedrag en sociale relaties. Er werd vooral gevraagd naar Heavy .. lees verder


Geheelonthouders en zware drinkers lopen groter risico op dementie dan matige drinkers

21 aug 2018 In deze Brits-Franse prospectieve cohortstudie werden 9087 deelnemers die aan het begin van het onderzoek tussen de 35 en 55 jaar waren 30 jaar lang gevolgd. Elke vijf jaar werd o.a. het alcoholgebruik en het voorkomen van psychische stoornissen (zoa .. lees verder


Natriumoxybaat effectief voor zeer zware drinkers

8 aug 2018 Aangezien de huidige beschikbare medicatie voor terugvalpreventie en het minderen van alcoholconsumptie bij patiënten die zeer zwaar drinken slechts beperkt effectief is, is er dringend behoefte aan andere effectieve behandelingen. Dit artikel b .. lees verder


Meta-analyse: Alcoholgebruik en binge drinken onder ouderen (50+) in de VS toegenomen

8 aug 2018 In deze grote meta-analytische studie van Grucza en collega’s zijn de data van zes landelijke surveys (o.a. NESARC; NSDUH; NHIS) in de Verenigde Staten van de afgelopen 15 jaar geanalyseerd. In de landelijke surveys wordt onder meer het alcohol .. lees verder


De “best buys” om schadelijk alcoholgebruik te verminderen zijn nog steeds geldig

8 aug 2018 De “best buys” zijn maatregelen die al meer dan 10 jaar internationaal, (o.a. door de WHO) worden erkend als effectieve maatregelen om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen. In deze studie zijn de volgende maatregelen (opnieuw) onder .. lees verder


In binge drinkende studentencultuur is weinig of niet drinken sociaal onacceptabel

6 aug 2018 In de Angelsaksische landen en Noordwest Europa is, zeker in studentenkringen, regelmatig binge drinken de sociale norm. In deze Nieuw-Zeelandse studie werd onderzocht hoe deze groepen omgaan met studenten die veel, weinig of niet drinken. Dit is een .. lees verder


EenVandaag Onderzoek: 56 procent van de ouders laat toe dat hun kinderen onder de achttien jaar drinken

4 aug 2018 Sinds 2014 mogen jongeren niet meer vanaf hun zestiende, maar vanaf hun achttiende alcohol drinken. Uit onderzoek van EenVandaag (NPO1) onder het EenVandaag Opiniepanel van bijna 2.500 ouders blijkt dat de meerderheid van de ouders hun kinderen w&eac .. lees verder


Kabinet hoopte op verhoging accijnstarieven alcohol door Europese Commissie

31 jul 2018 Het kabinet hoopte dat de Europese Commissie een verhoging van de minimum accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken zou voorstellen, zo blijkt uit een brief van minister Blok van Buitenlandse Zaken. In Nederland worden relatief hoge acc .. lees verder