Nieuws

Wat gebeurt er allemaal op wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk gebied in alcohol(preventie)land? Welke onderzoeken worden gepubliceerd, welke rapporten komen uit, wat gebeurt er op het gebied van beleid en wat gebeurt er in het nieuws? We houden hieronder alles voor u bij.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over alcohol? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief

Nalevingspercentage alcoholleeftijdsgrens lag in 2017 op 42,3%

24 jul 2018 De Universiteit Twente en STAP, het Nederlands instituut voor alcoholbeleid, hebben onderzoek gedaan naar de naleving van de alcoholleeftijdsgrens. In 2017 zijn 2.181 aankooppogingen gedaan door mysteryshoppers van 17 jaar oud, waarin de mysteryshopp .. lees verder


Studies uit Australië en Nieuw-Zeeland: Drinken als tiener kan later leiden tot problemen

20 jul 2018 Onderzoekers hebben data geanalyseerd van vier studies uit Australië en Nieuw-Zeeland naar het effect van alcoholgebruik als tiener op de lange termijn. In deze studies zijn in totaal 9.453 adolescenten gevolgd van hun 13e tot 30e levensjaar. Ui .. lees verder


Positief effect Mediterraan dieet niet toe te schrijven aan rode wijn

20 jul 2018 Verschillende studies hebben onderzocht wat het effect is van een Mediterraan dieet op het risico op hart- en vaatziekten. De resultaten zijn vergeleken in een uitgebreide literatuurstudie. Hieruit blijkt dat een aantal kenmerken van het Mediterraan .. lees verder


Literatuurstudie naar angst- en stemmingsstoornissen: verband tussen zelfmedicatie met alcohol en drugs en middelenmisbruik

20 jul 2018 Een literatuurstudie heeft de resultaten van 22 studies naar het verband tussen een stoornis in middelenmisbruik en zelfmedicatie met alcohol en drugs bij personen met angst- en stemmingsstoornissen onderzocht. Van de personen met angst- en stemmings .. lees verder


Steeds meer aandacht voor alcoholmisbruik bij studentenorganisaties

20 jul 2018 Verschillende studentenverenigingen, universiteiten, hogescholen, gemeenten en zorginstellingen slaan de handen ineen om alcoholmisbruik terug te dringen. Onder andere in Groningen, Delft en Utrecht worden mentoren die groepjes eerstejaarsstudenten b .. lees verder


Daling in automobilisten die onder invloed rijden

20 jul 2018 Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft het rapport ‘Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2017’ uitgebracht. Hierin staan de uitkomsten van tweejaarlijkse blaastestcontroles die door de politie worden uitgevoerd in weeke .. lees verder


Opleidingsverschillen in leefstijl in Nederland op basis van European Social Survey

11 jul 2018 Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in samenwerking met de Radboud Universiteit een rapport samengesteld over de verschillen in leefstijl tussen opleidingsniveaus op basis van data uit het European Social Survey. Alcoholgebruik is een van de le .. lees verder


Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: ‘Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid’

11 jul 2018 Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 uitgebracht. Dit is een rapport dat iedere vier jaar uitkomt en inzicht geeft in de belangrijkste maatschappelijke opgaven .. lees verder


Literatuurstudie naar effecten binge drinken op brein jongeren

10 jul 2018 Binge drinken kan invloed hebben op het functioneren van het brein bij jongeren. Een uitgebreide literatuurstudie heeft de resultaten van 27 neuropsychologische studies naar binge drinken bij jongeren onderzocht. Hieruit werd overtuigend bewijs gevon .. lees verder


Meta-analyse toont verschil in effect alcoholgebruik op bloeddruk tussen mannen en vrouwen

10 jul 2018 Een meta-analyse heeft het effect onderzocht van verschillende alcoholconsumptiepatronen op de bloeddruk bij mannen en vrouwen. In totaal zijn data van 361.254 deelnemers uit 20 studies geanalyseerd. Hieruit bleek dat iedere vorm van alcoholconsumpti .. lees verder