Onderzoek

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort

Instituut

Brijder Verslavingszorg

Looptijd

2017 - 2024

Contactpersoon

Prof. dr. Vincent Hendriks

Beschrijving

Het belang van gepersonaliseerde zorg in de GGz en de vroege herkenning en tijdige zorg van verslaving en psychische stoornissen om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen wordt benadrukt door cliëntenorganisaties. Dit onderzoek richt zich op zowel (alcohol)verslaving en psychische stoornissen (klinisch herstel) als het functioneel/maatschappelijk herstel van jongeren. Subdoelen zijn het onderzoeken van:

a) het lange termijn beloop van (alcohol)verslaving en psychische stoornissen bij jongeren in de adolescentie tot de jongvolwassenheid in de Nederlandse bevolking en jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg;

b) de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren;

c) welke kenmerken van jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop van (alcohol)verslaving en psychische stoornissen;

d) welke soorten verslavingsbehandelingen (qua type, duur en intensiteit) bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst van verslaving en psychische stoornissen.

De onderzoeksresultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische verslavingsproblemen, en aan het ontwikkelen van gepersonaliseerde zorg voor jongeren in de verslavingszorg.

Meer info