Onderzoek

Wetenschappelijke evaluatie van programma voor verslaafde artsen

Instituut

ABS-artsen (KNMG) / Radboudumc / Tactus Verslavingszorg / Novadic-Kentron

Looptijd

2017 - 2020

Contactpersoon

Pauline Geuijen, MSc / Dr. Arnt Schellekens / Prof. dr. Cor de Jong / Dr. Hein de Haan

Beschrijving

Uit internationaal onderzoek blijkt dat middelengebruik even vaak of vaker voorkomt bij artsen dan bij de algemene bevolking. Echter, prevalentiecijfers van middelengebruik bij Nederlandse artsen zijn (nog) niet beschikbaar. Alcohol is het meest misbruikte middel onder artsen. Mogelijke oorzaken van middelengebruik bij artsen zijn een stressvolle werkomgeving en hoge werkdruk, een verstoorde leefstijl door wisselende diensten en de bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen. Middelengebruik heeft negatieve gevolgen voor zowel de arts zelf (e.g., verminderd functioneren) als zijn omgeving (patiëntveiligheid).    

In 2011 heeft de Artsenfederatie KNMG het steunpunt ABS-artsen opgericht voor verslaafde artsen in Nederland met als doel hen te motiveren voor behandeling. Het steunpunt biedt een monitoringsprogramma (terugvalpreventie) voor artsen die na een succesvolle behandeling abstinent zijn. Het  monitoringsprogramma bestaat uit drie onderdelen: 1) monitoring op middelengebruik en mentale gezondheid middels biologische testen en interviews, 2) support en monitoring op de werkvloer door een bedrijfsarts en collega’s (buddies) en 3) deelname in zelfhulpgroepen.

Het onderzoek Monitoring and Evaluation in Dealing with Addiction Issues in Doctors stelt zich ten doel inzicht te krijgen 1) hoe verslavingsproblematiek onder Nederlandse artsen zich verhoudt tot verslavingsproblematiek in de algemene bevolking en 2) hoe effectief het steunpunt ABS-artsen is voor mensen die er contact mee opnemen.

Meer info