Onderzoek

Voorspellen van alcoholgebruik met neurale, hormonale, genetische en gedragsdata

Instituut

Universiteit Leiden

Looptijd

2017 - heden

Contactpersoon

Dr. Sabine Peters & dr. Eduard Klapwijk

Beschrijving

Waarom gaan sommige jongeren al vroeg drinken, terwijl anderen nog even wachten? In dit onderzoek wordt de big-data approach gebruikt om te kijken waarom jongeren gaan drinken. Gegevens van Nederlandse jongeren worden gebruikt en gecombineerd met gegevens over hun hersenstructuur, hersenactiviteit in het beloningsgebied en hersenactiviteit tijdens leren, maar ook uit vragenlijsten, cognitieve prestaties, puberteitshormonen en genotyperingen. Machine-learning modellen worden gebruikt om te onderzoeken wat de beste voorspellers en consequenties van drinkgedrag zijn.

Meer info