Onderzoek

VAD-uitgaansonderzoek

Instituut

VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen)

Looptijd

Juli 2003 – december 2021 (doorlopend onderzoek)

Contactpersoon

Johan Rosiers (VAD)

Beschrijving

Het VAD-uitgaansonderzoek startte in 2003. Aanvankelijk om de twee jaar en sinds 2009 om de drie jaar worden Vlaamse uitgaanders op dance events, rockfestivals en in clubs bevraagd aan de hand van een schriftelijke vragenlijst in. Telkens werden zo tussen 600 en 800 betrouwbare vragenlijsten verzameld. In 2015 leverde het uitgaansonderzoek 770 bruikbare vragenlijsten op (56% mannen, 44% vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respondenten lag iets hoger dan 25 jaar.

De vragenlijst peilt naar de frequentie van uitgaan, naar prevalentie en frequentie van middelengebruik , naar gebruikspatronen (binge drinking, combigebruik, gebruik op de dag van uitgaan), naar riskant alcoholgebruik (AUDIT-C), naar motieven voor alcoholgebruik en naar gezondheidsmaatregelen die worden genomen. Het onderzoek vergelijkt de resultaten van de verschillende jaren, bekijkt de verschillen tussen de soorten events en vergelijkt de kenmerken van gebruikers en niet-gebruikers.

Het cijfermateriaal uit de enquêtes werd in 2004, 2006 en 2009 aangevuld met informatie uit interviews met professionelen in het uitgaansleven. In 2010 wordt tevens gebruik gemaakt van focusgroepen om uitgaanders te bevragen.

Meer info