Onderzoek

Unraveling adolescent resilience to alcohol: A parallel fMRI study in humans and rats

Instituut

Universiteit van Amsterdam / Amsterdam UMC / Nederlands Herseninstituut / Universiteit van Utrecht

Looptijd

2017 - 2020

Contactpersoon

Dr. Janna Cousijn

Beschrijving

De adolescentie is een periode waarin in korte tijd veel verandert in hoe de hersenen affectieve informatie verwerken, terwijl hersengebieden die betrokken zijn bij gedragscontrole zich trager ontwikkelen. Er wordt verondersteld dat deze onevenwichtige ontwikkeling in hersengebieden jongeren gevoelig maakt voor impulsief gedrag en verslaving. Hoewel de prevalentie van alcoholgerelateerde problemen het hoogst is tijdens de adolescentie, is dit voor de meeste jongeren van voorbijgaande aard. Een hoge mate van cognitieve flexibiliteit, kenmerkend voor de adolescentie, zou hierbij een rol kunnen spelen. Tot op heden is er weinig bekend over de weerbaarheid (‘resilience’) voor alcoholafhankelijkheid. Directe vergelijkingen tussen jongeren en volwassenen zijn nog niet gemaakt.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van (zwaar) alcoholgebruik op de hersenen van adolescenten (16-17 jaar), in vergelijking met de hersenen van volwassenen (30-35 jaar) middels fMRI. Om te controleren voor het verschil in cumulatief alcoholgebruik tussen deze groepen, is het noodzakelijk om dit ook in jongere en volwassen ratten te onderzoeken waarbij de alcoholinname van beide groepen gelijk gehouden kan worden. In zowel het humane onderzoek als het dieronderzoek maken we gebruik van een ‘olfactory cue reactivity’ taak. Dit houdt in dat lichte en zware drinkers worden blootgesteld aan een alcoholgeur, een appetitieve controlegeur en een reukloze controle stimulus terwijl ze in een MRI-scanner liggen. Deze innovatieve translationele aanpak biedt mogelijk meer inzicht in de paradox van risico en weerbaarheid voor alcoholstoornissen in de adolescentie.