Onderzoek

Tailored alcohol feedback in Test Je Leefstijl: usability and effectiveness of an online tailored intervention targeting heavy drinking in students in secondary vocational education (MBO-students)

Instituut

TNO (gefinancierd door ZONMw)

Looptijd

Februari 2016 – heden

Contactpersoon

Dr. T.G.W.M. (Theo) Paulussen

Beschrijving

In Nederland drinkt 70% van de studenten teveel alcohol. Vergeleken met hoger opgeleide studenten, beginnen lager opgeleide studenten eerder met drinken en drinken ze vaker teveel. In Nederland ontbreken effectieve interventies om alcoholgebruik terug te dringen bij MBO-studenten. In dit project wordt een online alcohol interventie voor MBO-studenten ontwikkeld en geëvalueerd. Watdrinkjij (WDJ), een online, getailorde interventie gericht op HBO- en WO-studenten, wordt als vertrekpunt genomen voor de ontwikkeling van WDJ+. WDJ+ wordt toegevoegd als feedbackmodule aan testjeleefstijl.nu, een leefstijlmonitor waar jaarlijks meer dan 20.000 MBO-studenten aan meedoen. WDJ+ bevat effectieve gedragsveranderingstechnieken (o.a. motiverende gespreksvoering en tailoring). MBO-studenten en scholen adviseren bij de ontwikkeling van WDJ+. Middels een gerandomiseerde gecontroleerde trial worden de effecten van WDJ+ vergeleken met de huidige feedback die studenten krijgen via testjeleefstijl.nu.

Meer info