Onderzoek

STAD in Europe

Instituut

Trimbos-instituut / Gemeente Rotterdam / Europese partners

Looptijd

2017 - 2019

Contactpersoon

Jeroen de Greeff, MSc

Beschrijving

Eind jaren 90 van de vorige eeuw is in Stockholm (Zweden) een succesvolle strategie ontwikkeld om alcohol- en drugsproblemen in het nachtleven te verminderen. De aanpak richt zich vooral op het terugdringen van binge drinken en dronkenschap en het schenken aan minderjarigen. De preventiestrategie is afgeleid van de ‘Systems appoach on alcohol prevention’ van Harold Holder en leunt op drie interventiepijlers: mobilisatie van lokale stakeholders; training van barpersoneel en barmanagement; en handhaving van de wet. Deze Stockholmse aanpak die STAD wordt genoemd (STockholm prevents Alcohol and Drug problems) leidde tot een afname van het geweld in het interventiegebied van 29%, terwijl in het controlegebied het geweld toenam. Ook de naleving van de regels rondom niet doorschenken bij dronkenschap nam sterk toe, evenals de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop.

In 2017 is een internationaal project gestart in opdracht van de Europese Commissie om de STAD aanpak te vertalen naar andere settings en naar andere landen. In Nederland heeft de gemeente Rotterdam hieraan deelgenomen, begeleid door het Trimbos-instituut. In 2018 heeft de implementatie van de STAD aanpak plaatsgevonden tijdens een groot zomers evenement met duizenden jonge bezoekers. Meerdere onderzoeksinstrumenten zijn ingezet met als doel zicht te krijgen op de implementatiekansen van de STAD aanpak in de Nederlandse evenementensetting. In zes andere landen is de methode getest in de volgende settings: nachtleven, publieke ruimte en de thuissituatie (indrinken). Eind 2019 zullen de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

Meer info