Onderzoek

Smoking, alcohol and obesity - ingredients for improved and robust mortality projections

Instituut

NWO & Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd

September 2014 – augustus 2019

Contactpersoon

Prof. dr. F (Fanny) Janssen (RUG)

Beschrijving

Informatie over de toekomstige levensverwachting is van cruciaal belang voor het overheidsbeleid, de sociale zekerheid, pensioen- en verzekeringsregelingen en de planning van de gezondheidszorg. Schattingen van toekomstige mortaliteit blijken echter vaak onnauwkeurig. Doel van onderzoek is om toekomstige schattingen van de mortaliteit voor Europa te verbeteren door een nieuwe methodologie te ontwikkelen die de te ontwikkelen inzichten over vroegere sterftetrends integreert.

Het onderzoek zal inzichten opleveren in (toekomstige) trends in leefstijlafhankelijke sterfte, de limiet voor de levensverwachting en de vraag of sterftetrends meer vergelijkbaar zijn tussen landen en geslachten. Voor voorspellers zal ik een mortaliteitsprojectietool ontwikkelen die wiskundige en epidemiologische benaderingen, en eenvoud en complexiteit, optimaal combineert. Het onderzoek zal nationale en Europese beleidsmakers essentiële informatie verstrekken over toekomstige mortaliteit, ouderdom en levensduur.