Onderzoek

Risky friends: how peers influence risk-taking behaviour in adolescence

Instituut

NWO (in samenwerking met Harvard University)

Looptijd

September 2016 – augustus 2018

Contactpersoon

Dr. B.R. (Barbara) Braams (Universiteit Leiden)

Beschrijving

De adolescentie is een periode die gepaard gaat met een toename van het nemen van risico's. Risicovol gedrag kan zich op vele manieren uiten: zoals alcoholgebruik, roekeloos rijden en riskant seksueel gedrag. Pogingen om dit gedrag van adolescenten te veranderen, zijn in het verleden niet succesvol geweest. Twee factoren die belangrijk zijn voor de neiging om risico's te nemen zijn ambiguïteit en risico. Ambiguïteit verwijst naar beslissingen waarvan de uitkomst onbekend is, terwijl risico wordt gedefinieerd als beslissingen met een waarschijnlijke uitkomst. Onderzoeken hebben aangetoond dat adolescenten risicovollere beslissingen nemen wanneer ze met hun vrienden zijn. Een kritische vraag die onbeantwoord blijf is hoe sociale invloed op ambiguïteit en risicotolerantie, risicovol gedrag vormt in de adolescentie. Het huidige onderzoeksvoorstel is erop gericht om deze vraag te beantwoorden door middel van een systematische beoordeling van veranderingen in risico- en ambiguïteit tolerantie als een functie van sociale beïnvloeding. Computationele modellering en fMRI zullen worden gebruikt om individuele veranderingen in de voorkeur voor risico en ambiguïteit en de mechanistische rol van de zich ontwikkelende hersenen te bepalen. Naar verwachting zullen de resultaten leiden tot een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan risicogedrag tijdens de adolescentie.